VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešieji pirkimai - tai perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

Viešieji pirkimai yra procedūrų visuma sudaranti prielaidas viešojo sektoriaus subjektams įsigyti prekių, paslaugų, darbų, už kuriuos apmokama iš mokesčių mokėtojų surinktais pinigais į biudžetą.

Kasmet per viešuosius pirkimus yra išleidžiamos milžiniškos lėšos. 2008 m. viešieji pirkimai sudarė 13,5 mlrd. Lt, o tai sudaro ženklią Lietuvos BVP dalį, kuri yra lygi 11,9 %.

Šis portalas skirtas visiems besidomintiems viešaisiais pirkimais ir ateityje turi tapti pagrindiniu informaciniu šaltiniu bei darbiniu įrankiu viešųjų pirkimų specialistams.